Projekti

Trogodišnji program "Korak u samostalnost"

Program  je financiran od strane Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Provedba programa započela je 1. lipnja 2020., a završetak programa predviđen je 31. svibnja 2023. godine. Iznos sredstava za svaku godinu provedbe programa je 23 890,11 eura (180.000,00 kn). Ukupno financiranje programa u 3 godine iznosi 71 670,32 eura (540.000,00 kn). Planirani ciljevi uključuju prevenciju institucionalizacije i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom; promociju i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici; osnaživanje obitelji djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom; senzibilizaciju vršnjačke skupine, lokalne zajednice, te stručnjaka koji susreću s korisnicima programa o njihovim pravima, potrebama i mogućnostima. Program uključuje radionice kojima je cilj osnažiti i osamostaliti djecu, unaprijediti komunikacijske i socijalne vještine, uključiti djecu u vršnjačku skupinu i život zajednice, podići samopouzdanje, prevenirati poremećaje u ponašanju, razviti interese kod djece, ojačati koordinaciju pokreta, poboljšati finu i grubu motoriku, te povećati školski uspjeh.

Pomoćnik u nastavi

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Provedba projekta započela je u rujnu 2023., a odobren je iznos od 69 948,86 eura (527.029,65 kn). Završetak projekta očekuje se u srpnju 2023. godine. Kroz projekt je uključeno deset učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu i zajednici u kojoj žive, bez izdvajanja iz obitelji i bez institucionalizacije. Zaposleno je devet pomoćnika u nastavi, te jedan stručni komunikacijski posrednik na period od deset mjeseci, a koji će učenicima i učenicama s poteškoćama olakšati usvajanje školskog gradiva. Kroz pomoć u nastavi osigurava se lakša inkluzija djece u odgojno-obrazovni sustav. Stavljajući ih u ravnopravan položaj s vršnjacima, djeci s teškoćama omogućava se razvoj usmjeren samostalnom i aktivnom življenju u budućnosti. 

Osnažimo se

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2022. godine odobrila je financijska sredstva za institucionalnu podršku Udruzi Golubovi u iznosu od 84 500 kuna, s mogućnošću višegodišnjeg financiranja do 31. prosinca 2024. U tijeku je druga godina institucionalne podrške, a provedbom projekta “Osnažimo se” udruzi je omogućeno zapošljavanje jednog djelatnika na nepuno radno vrijeme, nabava informatičkog programa za vođenje članstva udruge, izrada web stranice (www.golubovizupanja.com), pokretanje nove službene e-pošte (info@golubovizupanja.com), te pokretanje donatorskih aktivnosti s ciljem prikupljanja sredstava za unaprjeđenje rada udruge. Nadalje, održane su radionice za roditelje o pravima osoba s invaliditetom, te radionice za asistente, roditelje i skrbnike o odnosima unutar obitelji i socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom u društvo. Uspostavljena je partnerska suradnja s udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve s područja Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije, čija je suradnja i dalje u tijeku. Zajednički cilj grada Županje, općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja te naše udruge je podizanje svijesti o potrebama osoba s invaliditetom, a sve s ciljem unaprjeđivanja položaja ranjivih skupina, jednako kao i razvoj civilnog sektora na našem području.