Djelatnosti

Osnovne djelatnosti Udruge

okupljanje osoba s invaliditetom

pružanje pomoći članovima udruge

poticanje edukacije i stručnog usavršavanja

zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom

organiziranje i poticanje aktivnog odmora i rekreacije osoba s invaliditetom

prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za djelovanje Udruge

Osnovne djelatnosti udruge (djelatnosti sukladno Statutu):

– otkrivanje, evidentiranje i anketiranje osoba s invaliditetom, te praćenje i izučavanje njihova stanja i potreba;

– okupljanje osoba s invaliditetom i njihove rodbine, te stručnjaka i drugih fizičkih i pravnih osoba radi unapređivanja socijalne skrbi i društvenog položaja osoba s invaliditetom

– zalaganje za poduzimanje mjera u cilju osposobljavanja zdravstvene službe za pravodobno otkrivanje, opserviranje, dijagnosticiranje, habilitaciju, rehabilitaciju i prevenciju invalidnosti;

– praćenje primjene propisa te predlaganje njihovih izmjena i dopuna i donošenje novih propisa u korist osoba s invaliditetom;

–  pružanje pomoći članovima kod ostvarivanja njihovih prava, a naročito u oblasti rehabilitacije, opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja, obrazovanja, osposobljavanja za rad, zapošljavanja i socijalne skrbi;

– poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

– pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u redovite i posebne školske ustanove, te osiguranje uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje – pomoćnici u nastavi,

– poticanje mjera i radnji u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanje novih arhitektonskih, prostornih i komunikacijskih prepreka u životu osoba s invaliditetom;

– zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom;

– zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanja osoba s invaliditetom;

– organiziranje i poticanje aktivnog odmora i rekreacije u funkciji medicinske rehabilitacije osoba s invaliditetom;

– poticanje i priređivanje društvenih, zabavnih, kulturnih, športskih, rekreacijskih i drugih aktivnosti osoba s invaliditetom;

– zalaganje za osmišljavanje i dograđivanje socijalne politike u korist osoba s invaliditetom;

– razvijanje suradnje s udrugama, institucijama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom;

– obavljanje i drugih poslova važnih za djelovanje Udruge, širenje opsega i kakvoće socijalne skrbi i stvaranje uvjeta za bolji život osoba s invaliditetom

– uključivanje što većeg broja članova i njihove rodbine, te stručnjaka i drugih ljudi dobre volje u rad Udruge;

– osnivanje radnih tijela za praćenje, izučavanje i predlaganje mjera važnih za poboljšanje i promicanje socijalne skrbi o osobama s invaliditetom;

– suradnja sa stručnjacima, ustanovama, službama, tijelima i drugim čimbenicima na poslovima od interesa za Udrugu i njene članove;

– priređivanje radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;

– upoznavanje javnosti s potrebama osoba s invaliditetom;

– izrada projekata i programa u korist osoba s invaliditetom i senzibiliziranje javnosti za njihovo ostvarivanje;

– priređivanje različitih oblika druženja, razonode, zabave, rekreacije, prosvjećivanja i kreativnih aktivnosti članova;

– upoznavanje sredstava javnog priopćavanje s podacima, teškoćama i potrebama osoba s invaliditetom;

– predlaganje rješenja za zadovoljavanje određenih potreba osoba s invaliditetom;

– prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za djelovanje Udruge

– obavlja i druge djelatnosti vezane za unapređenje položaja osoba s invaliditetom

Uključi se

Sada je tvoj red

Udruge “Golubovi” osnovana je 2006. godine s ciljem da svojim djelovanjem doprinosi zaštiti i unaprjeđenju socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja osoba s invaliditetom.